martes, 27 de agosto de 2013

ENTRENO BRAZILIAN JIU-JITSU ("JA JIU-JITSU MURCIA") (AGOSTO 2013)